Werkwijze

Maak kennis met ons 4-stappenplan.

Stap 1: Aanmelden via ons digitale aanmeldformulier

U heeft als eigenaar van een onroerende zaak zes weken na de dagtekening van het gemeentelijk aanslagbiljet de tijd om een bezwaarschrift in te dienen. Het is dus van belang om u zich zo snel mogelijk aan te melden via het aanmeldformulier.

Stap 2: Machtiging uitprinten en ondertekenen

Nadat u het aanmeldformulier heeft ingevuld en verstuurd, hebben wij van u een ondertekend machtigingsformulier nodig. Print de machtiging uit en onderteken het. Met de betreffende machtiging kunnen wij bij het indienen van het bezwaarschrift of beroepschrift aantonen dat wij gemachtigd zijn om namens u een bezwaar of beroep in te dienen.

Opsturen van het machtigingsformulier

U kunt de ondertekende machtiging per email of per post sturen naar:          info@wozraadslieden.nl of WOZ Raadslieden, Postbus 825, 7500 AV Enschede

Stap 3: Wij beoordelen de WOZ-waarde en dienen een bezwaar of beroep in

Nadat wij het machtigingsformulier hebben ontvangen gaan onze taxateurs de WOZ-waarde van uw pand gratis beoordelen. Als deze te hoog is, dan dienen wij kosteloos een bezwaarschrift of een beroepschrift in. U hoeft verder niets te doen.

Wij raden u aan om het gemeentelijk taxatieverslag ook mee te sturen. Als u het taxatieverslag niet verstuurd, dan vragen wij, indien nodig, het taxatieverslag op bij uw gemeente.

Stap 4: Uitspraak & evaluatie

Zodra wij de uitspraak op het bezwaarschrift of beroepschrift hebben ontvangen, nemen wij contact met u op. Ook sturen wij de uitspraak per email naar u toe.