Veelgestelde vragen

De dienstverlening is gratis, hoe kan dat?
Als het door ons ingediende bezwaarschrift of beroepschrift gegrond wordt verklaard, dan ontvangen wij van de gemeente een vergoeding op grond van de wettelijke kostenvergoeding. Mocht het bezwaar of beroep worden afgewezen, dan is dat ons risico. De gehele procedure is hierdoor gratis voor u.

 

Hoe snel moet er na ontvangst van het gemeentelijk aanslagbiljet bezwaar worden ingediend?
Wanneer u een bezwaarschrift door WOZ Raadslieden wilt laten opmaken, dan dient u zich zo spoedig mogelijk aan te melden. Dit omdat de wettelijke bezwaartermijn slechts zes weken na de  dagtekening van de WOZ-beschikking is.

 

Worden alle objecten inpandig opgenomen?
Nee, onze taxateurs beschikken over recente verkoopcijfers van alle verkochte objecten in uw regio. Daarnaast beschikken wij over technische hulpmiddelen die aangevuld met uw argumenten voor ons voldoende informatie verschaffen om een grondig bezwaarschrift in te dienen.

 

Voor welke onroerende zaken kan ik WOZ Raadslieden inschakelen?
WOZ-Raadslieden kan tegen alle onroerende zaken in bezwaar en beroep gaan. U kunt hierbij denken aan woningen, bedrijfspanden, (bouw)grondpercelen, agrarische objecten, garageboxen, etc.

 

Ik kan ook zelf bezwaar voeren, waarom zou ik dat uitbesteden aan WOZ Raadslieden?
U kunt uiteraard zelf een bezwaarschrift indienen. Echter, omdat het meestal een vrij technisch verhaal betreft is het voor een belanghebbende moeilijk om met goed onderbouwde argumenten de WOZ-waarde van het object te weerleggen. Vanwege de specialistische kennis die WOZ Raadslieden bezit kunnen wij deskundig bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. Ook laten wij, indien nodig, een taxatierapport opmaken. Dit is allemaal gratis voor u, omdat wij een wettelijke kostenvergoeding ontvangen van de gemeente.  

 

Wanneer krijg ik te horen of de WOZ-waarde is verlaagd?
Wanneer u de documenten die wij nodig hebben heeft opgestuurd stellen wij zo snel mogelijk een bezwaarschrift op. Hoe lang het daarna duurt is afhankelijk van de betreffende gemeente. Deze is verplicht om voor 31 december van hetzelfde kalenderjaar uitspraak te doen op het bezwaar. In de praktijk ontvangt u de uitspraak vaak wel eerder.

 

Wat gebeurt er als de WOZ-waarde gehandhaafd wordt?
U krijgt van ons direct de uitspraak digitaal toegestuurd. Als wij vinden dat de WOZ-waarde van uw pand onterecht is gehandhaafd, dan gaan wij gratis voor u in beroep bij de Rechtbank.

 

Krijg ik een gegarandeerde waardeverlaging?
Nee, de kans op een waardeverlaging wordt echter wel groter dan wanneer u zelf bezwaar maakt, omdat wij deskundig zijn op het gebied van de Wet WOZ. Als de uitkomst negatief is, dan kunnen wij eventueel in beroep gaan bij de Rechtbank tegen de betreffende uitspraak.

 

Ik heb de bezwaarprocedure zelf gevoerd. De gemeente is niet tegemoet gekomen aan mijn bezwaar. Kan ik WOZ Raadslieden inschakelen voor de beroepsprocedure?
Ja, Wij kunnen de WOZ-waarde kosteloos beoordelen en indien nodig gratis een beroepsprocedure starten bij de Rechtbank.

 

Kan ik mijn aangifte inkomstenbelasting al indienen, terwijl er een bezwaarschrift loopt tegen de WOZ-waarde?
Ja, voor de aangifte inkomstenbelasting van een bepaald kalenderjaar is de WOZ-waarde van het voorafgaande kalenderjaar van toepassing, dus de waarde die vorig jaar al is vastgesteld.

 

Wij zijn halverwege het jaar eigenaar van een woning geworden, kan ik dan nog bezwaar maken tegen de waarde van het lopende jaar?
Ja, u dient dan contact op te nemen met de gemeente om een nieuwe WOZ- beschikking op te vragen. Hierna kunnen wij namens u binnen zes weken na de dagtekening van de nieuw ontvangen beschikking een bezwaarschrift indienen.