Rekenvoorbeeld

Ontdek hoeveel u kunt besparen.

De vastgestelde WOZ-waarde € 300.000,-
Tarief eigenwoningforfait 0,70%
Tarief onroerendezaakbelasting (OZB) 0,19%
Tarief watersysteemheffing 0,07%
De verlaagde WOZ-waarde na bezwaar € 250.000,-
Inkomstenbelasting    
Eigenwoningforfait voor bezwaar € 2.100,- (€ 300.000 x 0,70%)
Eigenwoningforfait na bezwaar € 1.750- (€ 250.000 x 0,70%)
Uw besparing € 140,- bij 40% IB-schaal
Onroerendezaakbelasting    
Aanslag OZB voor bezwaar € 570,- (€ 300.000 x 0,19%)
Aanslag OZB na bezwaar € 475,- (€ 250.000 x 0,19%)
Uw besparing € 95,-  
Waterschapsbelasting    
Watersysteemheffing voor bezwaar € 210,- (€ 300.000 x 0,07%)
Watersysteemheffing na bezwaar € 175,- (€ 250.000 x 0,07%)
Uw besparing € 35,-
 

In totaal een besparing van € 270,-

inkomstenbelasting