Nieuwe eigenaar

Heeft u recent een pand gekocht maar de WOZ-waarde ligt totaal niet in lijn met het aankoopbedrag?

De WOZ-beschikking is op naam van de vorige eigenaar verzonden maar u wilt graag een beschikking op uw naam omdat u het niet eens bent met de WOZ-waarde.

Omdat het gemeentelijk aanslagbiljet aan de vorige eigenaar is opgelegd, moet u als nieuwe eigenaar eerst een zogenaamde WOZ-beschikking op verzoek aanvragen bij de gemeente.

Zodra u de nieuwe WOZ-beschikking heeft ontvangen, gaan wij een bezwaarschrift indienen tegen de te hoge waarde. Een dergelijk bezwaar is bijna altijd succesvol omdat het verkoopcijfer vaak lager ligt dan de WOZ-waarde van het pand.

Een lagere WOZ-waarde is bijvoorbeeld gunstig bij de aangifte inkomstenbelasting inzake het eigen woningforfait.