Algemene info WOZ

Gratis! Hoe kan dat?

Als het door ons ingediende WOZ-bezwaar gegrond wordt verklaard, dan ontvangen wij van de gemeente een vergoeding op grond van de wettelijke proceskostenvergoeding. Mocht het bezwaar tegen de WOZ-waarde worden afgewezen, dan is dat ons risico. De hele procedure is hierdoor gratis voor u.

 

Hoe werkt de WOZ?

De gemeente is verplicht om de WOZ-waarden van alle woningen en bedrijfspanden elk jaar opnieuw vast te stellen. Omdat deze WOZ-waarde als grondslag voor steeds meer verschillende belastingen geldt is het belang van een correcte waarde zeer groot.

De WOZ waarde wordt gebruikt voor de volgende belastingen:
• Onroerendezaakbelasting;
• Watersysteemheffing;
• Inkomstenbelasting (eigenwoningforfait);
• Vennootschapsbelasting (afschrijving tot percentage van de WOZ waarde);
• Erfbelasting;
• Schenkbelasting.

De WOZ-waarde voor woningen wordt bepaald op basis van de zogenaamde vergelijkingsmethode. De gemeente vergelijkt een woning met verkoopcijfers van vergelijkbare woningen. Om deze waarde te onderbouwen moet de gemeente minimaal drie referentiepanden aandragen die rond de waardepeildatum zijn verkocht.
De waardepeildatum ligt altijd 1 jaar voor aanvang van het belastingjaar. Bijvoorbeeld: het belastingjaar 2019 heeft als waardepeildatum 1 januari 2018.

 

WOZ-waarde van uw pand te hoog?

Is de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand te hoog vastgesteld? Onze deskundige taxateurs beoordelen kosteloos de WOZ-waarde. Is volgens ons de WOZ waarde van uw pand te hoog, dan zullen wij namens u gratis een WOZ bezwaar indienen bij de gemeente.

Heeft u een uitspraak op uw WOZ bezwaarschrift ontvangen en wordt de waarde niet verlaagd? Dan dienen wij kosteloos een WOZ beroep in tegen de betreffende uitspraak.

 

Een lagere WOZ-waarde betekent besparen op de:

Onroerendezaakbelasting Erfbelasting
Inkomstenbelasting Waterschapsbelasting
Schenkbelasting Vennootschapsbelasting