Huurders van woningen

Ook voor huurders is het mogelijk om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. De WOZ-waarde ligt ten grondslag aan verschillende belastingen.

Gemeenten zijn per juli 2015 verplicht om een WOZ-beschikking voor huurders van woningen op te leggen. Huurprijzen worden namelijk gekoppeld aan de WOZ-waarde. Is de WOZ-waarde te hoog, dan betaalt u ook te veel huur.

WOZ Raadslieden beoordeeld kosteloos de WOZ-waarde van uw huurwoning. Is deze te hoog, dan dienen wij gratis een bezwaar in bij uw gemeente. Als het bezwaar gegrond wordt verklaard, dan is de gemeente verplicht om een wettelijke kostenvergoeding te betalen. Wordt het bezwaar afgewezen dan is dat ons risico. De gehele procedure is hierdoor gratis voor u.