Erfbelasting

Indien u een erfenis of schenking ontvangt waar een woning of bedrijf onderdeel van uitmaakt dient u de WOZ waarde van deze onroerende zaak op te geven bij de aangifte. Over de WOZ waarde betaalt u een tarief, afhankelijk van uw relatie ten opzichte van de erflater. Dit tarief ligt tussen de 10 en 40 procent van de waarde van de erfenis. Zo levert een verlaging van € 25.000,- u een besparing van € 7.500,00 op (bij 30% erfbelasting).

Een te hoge WOZ-waarde leidt dus automatisch tot een fors hogere aanslag erfbelasting. Het is erg belangrijk de WOZ-waarde goed te laten controleren en indien nodig een WOZ-bezwaar in te dienen.

Omdat het gemeentelijk aanslagbiljet aan de overledene is opgelegd, moet u als erfgenaam eerst een zogenaamde WOZ-beschikking op verzoek aanvragen bij de gemeente.

Zodra u de nieuwe WOZ-beschikking heeft ontvangen, gaan wij een WOZ-bezwaarschrift indienen tegen de te hoge waarde.