Disclaimer

Algemeen

WOZ Raadslieden verleent u hierbij toegang tot www.wozraadslieden.nl  en publiceert hier teksten, afbeeldingen, logo’s, huisstijl en andere materialen die door WOZ Raadslieden met de grootste zorg zijn samengesteld. WOZ Raadslieden behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door acceptatie van de schriftelijke ondertekende machtiging door WOZ Raadslieden.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Mocht informatie (niet meer) juist zijn dan zijn wij niet aansprakelijk als u daardoor schade lijdt. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van WOZ Raadslieden.

Auteursrechten

Alle rechten van auteursrecht, merkenrecht en intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij WOZ Raadslieden. Deze informatie blijft eigendom van WOZ Raadslieden. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van WOZ Raadslieden, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan, zonder kennisgeving, van tijd tot tijd wijzigen.